Andreas Burghauser är dåligt informerad

Nya Slussens projektchef Andreas Burghauser verkar vara dåligt insatt i lagar och regler runt rivningslov, om man får tro honom själv.

Först kände han inte till att Kolingsborg är grönklassad, och spred till
Södermalmsnytt att den inte hade någon kulturhistorisk klassning.

Han bad senare om ursäkt och tackade för den korrekta informationen.

Han har även spridit via Södermalmsnytt (ingår ej i direkt citat,
men troligtvis har journalisten fått den felaktiga uppgiften från honom)
att Kolingsborg kan rivas innan planen som helhet vunnit laga kraft.

Även detta är felaktigt. Enligt PBL får man bara ge rivningslov om man
samtidigt villkorar lovet. En sådan åtgärd (rivning) kan bara ske om planen
som helhet vunnit laga kraft:

 PBL 10 kapVillkorade lov 36 § Om ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser inte har vunnit laga kraft, /…../får en åtgärd som avses att vidtas inom det område som detaljplanen /../omfattar ges med villkoret att planbeslutet vinner laga kraft. Beslutet om lov ska i så fall innehålla en upplysning om att åtgärden inte får påbörjas innan planbeslutet har vunnit laga kraft.

Frågan är om politikerna klarat av att skriva in att rivningslovet är villkorat som man ska enligt PBL i exploateringsnämnden? Vi har inte fått något besked från exploateringskontoret, inget protokoll har lämnats ut som berör beslutet den 13 juni, och de hävdar att det kommer att ta cirka två veckor innan de kan processa kungörelsen/delgivningen.

Förutsättningen för att ge sådant rivningslov är dessutom att byggnaden inte är klassad som särskilt värdefull: 

Förutsättningar för rivningslov 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

När det gäller Kolingsborg så har det aldrig, till skillnad från när det gäller trafikapparaten påståtts att tekniska skicket är så dåligt att  den måste rivas. Det finns därmed ingen ursäkt till att inte följa PBL i detta hänseende.

Har politikerna tagit beslut om rivning av Kolingsborg kan man helt klart säga att det är lagstridigt, och inte förenligt med PBL.

 

 

Nya Slussens effekt på kulturmiljön prövas först på måndag

 

Angående Andreas Burghausers senaste inlägg i SvD: 

Nya Slussens effekt på kulturmiljön har aldrig prövats tidigare i domstol, varken av
Länsstyrelsen eller Mark-  och miljödomstolen.

Länsstyrelsen skrev bara att det inte gick att förnya Slussen med bibehållna kulturvärden, men det var innan vi inlämnat underlag från plan B.

Mark och miljödomstolen skrev att det inte står någonstans i Översiktsplanen att trafikapparaten inte får förändras. (alliansens argument). Det är riktigt, däremot står det i plan och bygglagen (PBL).

Förhoppningsvis kan man förvänta sig en en korrekt rättegång och nya Slussens inverkan på kulturmiljön kommer då att att prövas först på måndag.

Andreas Burghauser talar tyvärr inte sanning. Googla domarna och se efter.

Att man tidigare skulle ha valt bort ett bevarande i och med att folk inte ville ha det
så kallade förslaget “Nybyggt Bevarande” är inte heller korrekt, då detta inte alls var en kopia av gamla Slussen, utan endast använde en liknande trafiklösning, och dessutom innehöll en galleria som folk inte ville ha.

 

 

 

 

 

Endast 24 procent av allianspartiets röstare vill ha nya Slussen

Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen

Pressmeddelande 2013-06-05

Ny Novus-mätning: Stockholmarna säger nej till ”Nya Slussen” – 60 procent föredrar alternativ lösning

En ny mätning från Novus visar att endast 19 procent föredrar Stockholms Stads förslag till ersättning av Slussen (”Nya Slussen”). 60 procent föredrar istället att man river Slussen och bygga upp den ungefär som den ser ut som idag, och använder de pengar som sparas till att bygga ut tunnelbanan exempelvis till Karolinska Sjukhuset/Hagastaden. 27 procent av de tillfrågade menar samtidigt att Slussenfrågan skulle ha betydelse för hur de röstade i nästa kommunalval.

Stockholms Stads förslag ”Nya Slussen” beräknas kosta cirka 8 miljarder medan att riva och bygga upp Slussen på nytt med ungefär samma utseende och funktion som idag skulle kosta cirka 4 miljarder.  Att riva och bygga nytt inom gällande detaljplan skulle också innebära en väsentligt kortare byggtid, och därmed färre störningar för de som pendlar via Slussen.

Enligt SL:s beräkningar skulle tunnelbana till Hagastaden/Karoliska kosta cirka 3 miljarder kronor.[1] Det innebär att man med marginal skulle kunna rymma både en ersättning av Slussen och utbyggd tunnelbana inom budgeten för ”Nya Slussen”.

- Istället för att gå vidare med Stockholms Stads hårt kritiserade planer på ”Nya Slussen” är det bättre att riva och bygga upp inom gällande detaljplan. Det ger pengar över till utbyggnad av tunnelbanana, exempelvis till Karolinska/Hagastaden.  Det är också det som Stockholmarna föredrar, säger Ole Settergren, talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen

Detaljplanen för Stockholms Stads förslag till ersättning av Slussen underkändes förra året i Mark- och miljödomstolen. På måndag 10/6 skall Stockholms Stads överklagande prövas i Mark- och miljööverdomstolen.  Med anledning av detta har Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen har låtit Novus undersöka hur stockholmarna ställer sig till ”Nya Slussen” och till en billigare lösning som innebär att man river och bygger upp slussen med ungefär samma utseende och funktion som idag.

Endast 19 procent av de svarande ville helst ha ”Nya Slussen” medan 60 procent föredrar att riva Slussen och bygga upp den ungefär som idag, och att mellanskillnaden istället används för att bygga ut tunnelbanan.

Novus-mätningen visar att det bland sympatisörerna till Allianspartierna är 24 procent som föredrar ”Nya Slussen” medan 54 procent i stället föredrar att riva och bygga upp ungefär som idag och använda de pengar som blir över till utbyggnad av tunnelbanan. Bland väljare som sympatiserar med oppositionen är det endast 15 procent som föredrar ”Nya Slussen” medan 70 procent föredrar en alternativ lösning.

Slussenfrågan är en viktig fråga för många väljare. 27 procent uppger att frågan om vilken lösning som väljs, i stor eller viss utsträckning skulle påverka vilket parti de stödde i kommunalvalet.

- Mätningen visar att de flesta Stockholmare söker en mindre påkostad lösning. Den visar också att väljarna tycker att frågan är viktig. Det är inte oväntat med tanke på att skillnaderna mellan alternativen är så tydliga. Fyra miljarder är mycket pengar för Stockholms skattebetalare, säger Ole Settergren, talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen

Om mätningen:

Mätningen grundas på 1000 telefonintervjuer med personer i Stockholms Län och ha genomförts under perioden 27/5-3/6. Mätningen är finansierad med stöd av Fastighets AB Fiskargatan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ole Settergren, talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen. Tel: 0730 222050; E-post:ole.settergren@gmail.com

Fest på Slussen!

FEST PÅ SLUSSEN !

Måndagen den 3 juni kl. 18.00

En manifestation för Slussens återuppbyggnad.

Tal, sång och musik.
Medverkande: Johanna Wiklander programledare, Sven Wollter,
Maya de Vesque, Peter Frisk, Johan Johansson, Slussen Stompers,
Christoffer Ó Regan, Reidar Assine, Sambomba, m fl.

CoffeeCow bjuder på kaffe & kaka för en billig penning.

Fri entré

FEST PÅ SLUSSEN !</p><br />
<p>Måndagen den 3 juni kl. 18.00</p><br />
<p>En manifestation för Slussens återuppbyggnad.</p><br />
<p>Tal, sång och musik.<br /><br />
Medverkande:  Johanna Wiklander programledare, Sven Wollter,<br /><br />
Maya de Vesque, Peter Frisk, Johan Johansson, Slussen Stompers,<br /><br />
Christoffer Ó Regan, Reidar Assine, Sambomba, m fl.</p><br />
<p>CoffeeCow bjuder på kaffe & kaka för en billig penning.</p><br />
<p>Fri entré

FP i nytt utspel om stadsbyggnad, men varför tiger de om Slussen?

 

Moderaterna sliter hjärtat ur Mälardrottningen medan Folkpartiet ser på.

 

Så skrev skrev en upprörd borgelig väljare nyligen i ett kommentarsfält angående Slussen.

I går kom FP med ett utspel om stadsbyggnad på Svd:s brännpunkt.

Det är lovvärt att fp  bryr sig om de här frågorna, även om deras omtalande av Socialdemokraterna och Moderaterna som en “ohelig allians” inte känns särskilt träffande numera, utan mer  som historisk information.

Socialdemokraterna har bättrat sig betydligt i de här frågorna på sista tiden, särskilt genom att lyssna på opinionen när det gäller Slussen.

Att folkpartisterna inte med ett enda ord i artikeln nämner Slussen, som är en sådan central stadsbyggnadsfråga är desto allvarligare.

Jag vet att det finns skickliga politiker i fp som är emot “nya Slussen”. De verkar dock vara
nedtystade av majoriteten.

Mitt råd till majoriteten i fp är: lyssna på de kloka inom ert parti. Det här kan snart vara en fråga om väljare och att vinna valet.

Jag skulle kunna skriva mycket hårdare ord angående utspelsartikeln, ord om hyckleri med mera. Men jag hoppas inte det behövs. Dessutom är jag ju lobbyist inte politiker.

T-korsning under jord

Spenderade Söndagskvällen med att gå igenom de senaste Slussen-relaterade kommentarerna på Epsteins blogg . Hundratals kommentarer..

Jag gjorde det för att jag mindes sedan tidigare att det var någon av kommentatorerna som länkat till en väldigt tydlig bild- tror det var från modellen av den så kallade nya Slussen- på den där märkliga t-korsningen under jord. Men jag kunde inte hitta bilden nu.

Någon som kan hitta inlägget och länka till bilden?

Jag undrar vad som händer när de börjar bygga, och en sådan där t-korsning är planerad. Kommer man att bygga den, eller kommer man att få göra om planen?

Vad kommer de att göra? Om nya Slussen mot all förmodan byggs så är jag i alla fall tacksam att jag inte har ett dugg av ansvaret för just det. Det blir svettigt för de ansvariga….

Däremot hittade jag en länk till denna bland kommentarerna,  ganska rolig! : D

Yimbys främsta idol: en “Nimby”

Sitter och surfar runt lite och ramlar över faktum att Jane Jacobs hyllas av YIMBY. De håller bland annat studiecirklar om henne, och hennes bok kallas “ikonisk”.

Lite roligt då att Jane Jacobs hjälpte till att rädda Greenwich village, som skulle rivas i slutet av 60-talet, samt även stoppade ett motorvägsbygge i sitt nya bostadsområde när hon flyttade från Greenwich.

Jacobs är alltså en en klassisk så kallad “NIMBY”, som YIMBY gör ett stort nummer av att de vill vara motpol till.

För allt som planeras är ju positivt, och människor som ibland motsätter sig en offentlig plan är ju bara dumma bakåtsträvare, eller?

Nu kommer väl YIMBY:anerna antagligen som tidigare anmärka att jag vill rädda Slussen, som hyllades som ett mästerverk av Le Corbusier som ville riva hela gamla stan, och att det skulle vara en motsägelse.

Men det är ju inte jag som velat dela in folk i Nimby:s eller Yimby:s. Det gör endast YIMBY själva. Och vissa media producenter som tacksamt hakat på.

Stadsplanering är komplext.

Stark protest i snålblåsten

Hedda Segersten, från ett av stans gymnasier hade miljötemadag med sin skola och passade på att protestera mot nya Slussen. Ett strongt tilltag i snålblåsten. Särskilt som skolans rektor verkade fått stora skälvan av förhandspubliciteten och stod i telefonkontakt med en lärare under hela aktionen.

Det var just Bevara Slussen eller plan B som rektorn var rädd att förknippas med. Att förknippas med en stor kommersiell miljöorganisation som övriga elever dessutom skramlade pengar till var tydligen inget problem.

Hedda Segersten protesterar mot nya Slussen